بهمن-بازرگانی

بهمن بازرگانی

مولف کتاب های شیمی مبتکران

آقای بهمن بازرگانی  با درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی یکی از شناخته شده ترین چهره های درس شیمی در سطح کشور است.

ایشان کار خود را از اوایل دهه هفتاد با تدریس در معتبرترین آموزشگاه های کشور شروع نموده و از اواسط دهه ی هفتاد در انتشارات اندیشه سازان کتاب هایی را تالیف نمود که به سرعت تبدیل به پرفروش ترین کتاب های شیمی در کل کشور شد.

بهمن بازرگانی را بهتر بشناسیم

آقای بهمن بازرگانی با درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی یکی از شناخته شده ترین چهره های درس شیمی در سطح کشور است.ایشان کار خود را از اوایل دهه هفتاد با تدریس در معتبرترین آموزشگاه های کشور شروع نموده و از اواسط دهه ی هفتاد در انتشارات اندیشه سازان کتاب هایی را تالیف نمود که به سرعت تبدیل به پرفروش ترین کتاب های شیمی در کل کشور شد.

در اوایل دهه هشتاد و با معلق شدن فعالیت های موسسه اندیشه سازان آقای بهمن بازرگانی همکاری خود را با انتشارات مبتکران آغاز کرد و این کتاب ها تا به امروز همچنان یکی از پرفروش ترین کتاب های کنکور در درس شیمی هستند.در مجموع با سابقه ای حدود سه دهه تدریس و تالیف کتاب های شیمی بهمن بازرگانی در رایان کلاس یکی از معتبرترین منابع یادگیری درس شیمی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور است.

کلاس های این مدرس در رایان کلاس

30%
تخفیف
30%
تخفیف

نمونه کلاس های شیمی